PAUNLARIN ANG KALIKASAN! – ITIGIL ANG KALIWA DAM!

Kagyat na Pahayag ng Paninindigan

PAUNLARIN ANG KALIKASAN!  – ITIGIL ANG KALIWA DAM! 

Kaming mamamayan ng Pilipinas at ng ating  Planeta ay buong lakas na tinututulan  ang  pagtatayo ng Kaliwa Dam at iba pang  Centennial Dams tulad ng Laiban at Kanan Dam sa General Nakar, Quezon:

Sapagkat, bukod sa palulubugin ang 2,768  hektaryang gubat na ito sana ang hihigop ng  carbon na sanhi ng pag-init ng mundo, magpapalabas pa ang naimbak na tubig sa dam ng methane gas na mas malubhang magpa-init kaysa carbon. Kasinungalingan na ang mga malalaking dam ay  nagbibigay ng malinis at renewable energy. Paano matutupad ang pangako ng Pilipinas sa Paris na ibababa niya sa  70% ang kanyang pagbuga ng polusyon samantalang dadagdagan pa niya ito sa pagtatayo ng Kaliwa dam?

Sapagkat, naranasan na natin ang  Yolanda ngayong ang init ng mundo ay .8 °Centigrade pa lamang kumpara noong hindi pa industralisado ang mga bansa.  Nakakatakot isipin ang mangyayari  kung umabot na ito sa 1 °C o 2 °C. Habang  ikinagagalak natin na nangako ang mga bansa sa Paris noong  Disyembre 2015 na huwag nang palalampasin pa  sa 2 °C ang pag-init, nakakalungkot na ito ay hindi isinabatas. Sa kabilang panig naman sa Paris din  isinilang ang pagtaas ng kamalayan ng milyones na tao  na isinasabuhay ang pagliligtas sa planeta at patuloy na itulak sa mga pamahalaan ng mga bansa na isabatas ang pagpigil ng pag-init ng mundo. Ang  walang tigil na  mga kalamidad dito sa ating bansa  ay nananawagan na mariing  isabuhay  na ang pagbabalik-loob sa Inang Kalikasan. Mabuhay para sa mga dukha at sa ating iisang tahanan.

Sapagkat, hindi nagbibigay ng pahintulot ang mga Dumagat o Free Prior and Informed Consent ayon sa Batas IPRA  R. A. 8371 dahil sisirain ng dam ang kanilang buhay at kultura.

Sapagkat, ilulubog ang maraming buhay ilang –  hayop at halaman –  na tanging dito lang sa Sierra Madre matatagpuan.  Ang buhay ilang ay mahahalagang pagkukunan ng  gamot at  pagkain ngayon at ng susunod na generasyon. Mayroon ding mga hot spring sa Ilog Kaliwa sa ibaba ng Sitio Cablao na maaring patunay na may bulkan sa ilalim.

Sapagkat,  lubhang natatakot  ang mahigit na 100,000 mga residente ng Infanta, Real at Nakar na nakaranas na pagbaha noong 2004 na  kumitil ng 1000 tao. Ang earthquake faults sa ilalim ay hindi lamang panganib  kundi nangyari na ang malawakang lindol sa Luzon noong 1880 na sumira ng mga simbahan ng Maynila, Infanta at Mauban.

Sapagkat, nakakabahala din ang paggagawa ng 28 kilometrong tunnel na may lawak na 4 na metro  magmula sa Kaliwa hanggang Antipolo at ibabaon sa lupa ng 200 metro ang lalim. Mayaman sa mina ang Sierra Madre.

Sapagkat, sa aming mga buwis manggagaling ang gagastusin sa  mga  Centennial dams: Kaliwa, Laiban at Kanan dam na  nagkakahalagang P66 bilyon; kung isasaayos ang Pasig-Laguna Watershed, sa halagang P14 bilyon may tubig na tayo na pwedeng linisin magkahawig sa New Water ng Singapore. Makakatipid pa tayo ng P52 bilyong piso.

Dagdag na solusyon: 1) hukayin ang Angat dam at palaguin ang watershed nito; 2) gamitin ang Wawa dam.  3) sa   “desalination” magagamit ang tubig dagat; 4) ayusin ang mga tagas ng mga  tubo;  kolektahin  ang tubig ulan at ipatupad ng pagtitipid sa tubig. Sa usapin ng kuriente naririyan ang solar at wind power.

TUTULAN ANG DAMBUHALANG KASAKIMAN! SAGIPIN ANG SIERRA MADRE! ITIGIL ANG CENTENNIAL DAMS!

Petsa:

Pirma sa Ibabaw  ng Pangalan Tirahan

________________________________________ _______________________________________

 (Maari ding pumirma ang mga kabataan at bata 18 taon papapa  ilagay lang kung ilang taong gulang dahil  kanila ang kinabukasan. Ipadala ang napirmahan sa SaveSierra Madre Network Alliance: 232 St. Anthony Bldg., 891 Aurora Blvd. Cubao, Quezon City. CP# 09209684982.) 

PAUNLARIN ANG KALIKASAN  – ITIGIL ANG KALIWA DAM 

Petsa: 

Pirma sa Ibabaw  ng Pangalan Tirahan

1._______________________________________ ______________________________________

2.________________________________________ _______________________________________

3.________________________________________ _______________________________________

4.________________________________________ _______________________________________

5.________________________________________       ______________________________________

6.________________________________________ _______________________________________

7.________________________________________ _______________________________________

8.________________________________________ _______________________________________

9.________________________________________ _______________________________________

10.________________________________________ _______________________________________

11.________________________________________ _______________________________________

12.________________________________________ _______________________________________

13.________________________________________ _______________________________________

14.________________________________________ _______________________________________

15.________________________________________ _______________________________________

16.________________________________________ _______________________________________

17.________________________________________ _______________________________________

18.________________________________________ _______________________________________

19.________________________________________ _______________________________________

20.________________________________________ _______________________________________

(Maari ding pumirma ang mga kabataan at bata ilagay lang kung ilang taong gulang. Ipadala ang napirmahan sa SaveSierra MadreNetwork Alliance: 232 St. Anthony Bldg., 891 Aurora Blvd. Cubao, Quezon City. CP# 09209684982. Pa-xerox ng kakailanganing kopya )